Nancy Fandler BrodinPartner / Chief Specialist Strategy & Innovation

• Strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Spesialist innen strategi og innovasjon
• Nancy har ledet store komplekse prosjekter på både strategisk, taktisk og operativt nivå i store og mellomstore bedrifter.
• Bidratt til omsetningsvekst i norske og internasjonale bedrifter som strategisk rådgiver for siden 2014.
• Tverrfaglig arbeidserfaring fra flere ulike bransjer
• Mentor i Start Norge / Venture cup. Støtter morgendagens innovatører med fremtidsrettede og bærekraftige forretningsmodeller
• Inspirerende og engasjerende foredragsholder
• Mål: Bistå private og offentlige virksomheter med strategi og innovasjon som skaper lønnsomhet og konkurransekraft ved å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.

Utdannelse
• Executive Master of Management utdannelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Nyskapning og kommersialisering
• Nancy er sertifisert fasilitator i Innovasjonsmetoden FORTH

 

Telefon: +47 906 58 591