Per Kjetil ParrManaging Director

Per Kjetil Parr er en av grunnleggerne av STI, tidligere Euro Business School, og har vært selskapets leder siden 1994, med unntak av noen år som markedssjef i STI. Siden 1998 endret selskapet seg fra å være en ledende Kick-off arrangør i Norge og Sverige, til å bli Norges ledende selskap innen ledelse, salgs- og serviceutvikling.

Vi utvikler fremtidens bedrifter, gjennom innsikt, kunnskap og mestring. Vårt mål er å øke verdiskapningen i din bedrifts salgs- og serviceavdelinger gjennom ulike virkemidler. For å oppnå denne verdiøkningen må ulike drivere for inntektsgenerering og lojalitet identifiseres, evalueres og videreutvikles. Beste praksis defineres fortløpende og pares med våre bransjemessige kunnskaps- og erfaringsbanker.

I STI evalueres alle våre arbeids- og leveranseproseser fortløpende gjennom vårt egenutviklede evalueringssystem GAP Vision.  Å ta egen “medisin” har vært og forblir en av våre viktigste suksessfaktorer.

Telefon: +47 908 90 509