Randi NæssSenior Consultant STI e-training

Randi har hele sin yrkesaktive karriere innen strategisk og operativt salg – som salgsdirektør, salgssjef og salgsleder hos Braathens, SAS, IKEA og Til Bords. Randi ledet en av 4 store samordningsprosesser (Salg) mellom SAS og Braathens. Hun har god kulturforståelse, solid praktisk erfaring innen endringsledelse og en teoretisk forankring i  Master of Management fra BI, med fordypning i Samspill & Ledelse, Endringsledelse og Nyskaping & Kommersialisering. Randi har ledet og deltatt i mange kommersielle utviklingsprosjekter hvor teknologi har vært drivende i utvikling av produkter, tjenester, konsepter, kommunikasjon- og distribusjonskanaler. Hun er kreativ og nytenkende, har erfaring som gründer og fra kommersialiseringsprosesser fra idè til marked. Randi har stor interesse og engasjement for de muligheter som digitalisering gir, bl.a. ift kompetanse-, kunde- og konseptutvikling.

Som person er Randi uformell, glad og dedikert. Hennes personlige verdier er ekte, ærlig, vennlig og modig. Hun har en lidenskap for å skape energi og arbeidsglede, utvikle mennesker, lederskap, team og organisasjoner. I praksis betyr det at Randi vektlegger godt samspill, utfordrer etablert tankesett og handlingsmønstre på en konstruktiv måte, samt bidrar til bevegelse og arbeidsglede i de utviklingsprosesser hun er en del av.

Kompetanseområder:

  • E-training / Utvikling av digitale kompetanseprogrammer og læringsplattformer
  • Team- og prosessledelse
  • Endringsledelse
  • Salgsledelse
  • Lederutvikling
  • Konseptutvikling

Telefon: +47 482 40 121/a>