Tone RamstadLearning and Development Consultant

Tone er ansvarlig for opplæring og oppfølging av brukerne av vår kompetanseportal STI 24/7. Foruten å holde introduksjonskurs i STI 24/7 for ledere og bidra til utviklingen av portalen, lager hun informasjonsmateriell, kunnskapstester og refleksjonsoppgaver til kurs og filmer. Hun er også redaktør for vårt nyhetsbrev

Tone er utdannet markedsøkonom og har 11 års erfaring med salg, ledelse og kompetanseutvikling i Gule Sider, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har også erfaring med organisasjonsutvikling etter syv år som salgs- og markedssjef i Bedriftsforbundet. I denne sammenheng var hun medlem i arbeidsgruppen i www.varslingslisten.no og var i to perioder styremedlem i Næringslivets sikkerhetsråd.

Telefon: +47 982 67 021

Paal Rye Holmboe