Yngve KristiansenCFO

Yngve har vært ansatt som økonomisjef i STI, tidligere Euro Business School, siden august 2007. Han har bakgrunn som regnskapskonsulent i regnskapsbyrå, og har således bred bransjekunnskap. Yngve har lang erfaring som økonomiansvarlig i ulike bedrifter i inn- og utland (siden 1995).

Som økonomisjef har Yngve overordnet ansvar for regnskapsrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, lønn og innkjøp.

Videre er han vår tekniske utstyrsansvarlige.

Telefon: +47 977 79 600