Digitale salgsmuligheter

Kjøpsprosessene er i endring i samtlige bransjer. Når en bedrift eller en person skal foreta et innkjøp, starter det med et søk på internett. Det har aldri vært viktigere enn i dag å være synlig i søkemotorer, samt ha et godt rigget nettsted, og en strategi for å konvertere besøkende til kunder. Dette krever kjennskap til kundens situasjon, utfordringer og marked. Samtidig ønsker stadig færre kunder å bli kontaktet av selgere i vurderingsfasen. Det er dermed avgjørende for selskapene å formidle sitt budskap på kundenes premisser.


En oppdatert salgsstrategi

Kampen om kundene blir tøffere. Det er derfor ekstremt viktig å ta vare på salgsmulighetene. Å lykkes med B2B salg handler om å ha en plan. Hvordan er din bedrifts salgsstrategi designet for å lykkes i dine markeder?

 • Organisasjonsutvikling
  Økt salg til bedrifter krever kunnskap og systematisk trening.
 • Operativ salgsledelse
  Les om hvilke 5 adferdstrekk som kjennetegner operative salgsledere som lykkes.
 • Strategisk salg
  Strategisk salg handler om å utvikle bedriftens viktigste og mest lønnsomme kunder.
 • Salgstrening
  Salgstrening handler om å trene på de faktorene som fører til økt salg.


Innsikt og måling

Bedrifter som tilegner seg innsikt om nåværende situasjon, identifiserer de viktigste prestasjonsområdene og trener på disse, skaper vekst. Man må vite, ikke tro. Det er årsaken til at vi har utviklet verktøyet, GAP Vision, som kan brukes til et bredt utvalg av måling og undersøkelser.


Utvikling av kundeservice

Produkter og tjenester blir mer og mer lik. Kundens kostnad ved å bytte leverandør blir stadig lavere. Det er flere ganger dyrere å skape en ny kunde enn å beholde en eksisterende. Likevel er det urovekkende lite fokus på kunden etter at salget er gjennomført. Hvem skaper din bedrifts ambassadører og omdømme? Hvor bevisst er du på å utvikle de som skal levere produktet eller tjenesten? Kundeservice er bedriftens viktigste lyttepost for utvikling og forbedring.

 • Analyse av kundeservice
  En analyse av kundeservice vil gi deg innsikt som gjør kundeservice lønnsomt!
 • Leder som coach
  Coaching handler å om å skape resultater gjennom andre. Bak gode prestasjoner står det dyktige ledere.
 • Årets kundeserviceledelse
  Prisens formål er å synliggjøre ledere som jobber systematisk og målrettet for å oppnå enda bedre resultater.


Gode kjøpsopplevelser

Kombinasjonen av netthandel og fysiske butikker skaper de beste handleopplevelsene for kunden. Netthandelen utgjør om lag 10 % av den totale varehandelen, mens stadig flere bruker nettet som utstillingsvindu før de kjøper produktene i butikken. Hovedkanalen er fortsatt den fysiske butikken. Interaksjonen mellom kunde og selger i butikk har fortsatt størst betydning for den totale kundeopplevelsen.

 • Kjedeutvikling
  Varehandelen utfordres av nye vaner og løsninger. Hvordan likevel sikre vekst?
 • Butikklederutvikling
  Butikklederen er den viktigste ressursen du har, utgjør ofte 30% forskjell i årlig omsetning.
 • Salgs- og serviceutvikling
  God service handler ikke om det «lille ekstra», men om å hjelpe kunden med å gjøre en god handel.
 • Kundemåling
  Spør handlende kunder om kjøpsopplevelsen. La reelle kunder gi tilbakemelding på hva som viktig.


E-læring

Hvordan kan man på best mulig måte bruke ressurser på å utvikle sine ansatte og ivareta sine konkurransefortrinn? I en hektisk hverdag er det stadig vanskeligere å finne tid til utvikling av bedriftens kompetanse. Vi har derfor utviklet tjenester innen e-læring for å hjelpe våre kunder til å nå sine mål.

 • STI Progress
  Vi blander ulike læringsformer for å oppnå maksimal læringseffekt. Forutsetningen for å oppnå gode resultater avhenger av tre kritiske suksessfaktorer: System, innhold og bruk.
 • Lederutvikling på nett
  SalesPal.no tar for seg aktuelle utfordringer og beste praksis for at ledere skal kunne møte en hektisk hverdag som stadig er i endring. Tjenesten er utviklet i samarbeid med norske ledere for å gi deg direkte tilgang til kvalitetssikret kunnskap om ledelse og salg.


Innovasjon

En idé er en abstrakt tanke om noe nytt, men i innovasjonssammenheng er en idé kun et råmateriale. Idéer utvikles og settes i sammenheng med behov for å skape verdi. Å ha en god idé er ikke det samme som å innovere.