Analyse

En leder tar mange viktige valg og beslutninger i løpet av en arbeidsdag. Vi erfarer at god innsikt i alle deler av driften er avgjørende for at de riktige avgjørelsene kan tas til det beste for selskapet og alle som jobber der. Da skapes det verdier og en lønnsom bedrift.

Når medarbeidere har relevant innsikt vil beslutninger tas raskere og bedre. Å ta feil valg som påvirker kundeforhold, medarbeidere eller samarbeidspartnere kan alle være direkte ødeleggende og gjøre langvarig skade. Derfor baserer vi i STI oss alltid på dype analyser basert på kundetilbakemeldinger, medarbeiderundersøkelser og kvalitative intervjuer for å kunne rådgi våre oppdragsgivere på en optimal måte.

For oss i STI starter all innsikt med å innhente data som kan være relevant, for så å analysere disse funn. Neste steg er å visualisere resultatene slik at alle kan forstå komplekse sammenstillinger og bruke dette ti fremtidige beslutninger og operative avgjørelser.

Våre innsiktsanalyser kan inkludere:

• Kundeundersøkelser inkludert produktanalyser
• Medarbeiderundersøkelser
• Lønnsomhet
• Kundesegmenteringsanalyser
• Win/Lost analyser
• Leveranseevaluering

Relatert

Guide til gode kundeundersøkelser

E-boken vil hjelpe din bedrift med å identifisere forbedringspotensiale og få satt i gang tiltak for å skape vekst i selskapet.

Medarbeiderundersøkelse

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt.

Kundesegmentering

Det er et faktum at den eneste måten en bedrift reelt sett kan vokse på, er å vokse sammen med sine kunder.