Kundeinnsikt / Customer Insight Program

Kundeinnsikt

Kundeinnsikt / Customer Insight Program

Handelsnæringen kan nå innhente fortløpende kundemålinger for å evaluere salgsprestasjoner og forbedre kundenes fremtidige kjøpsopplevelse. Ta beslutninger basert på kundeinnsikt.

Kundeinnsikt gir bedre beslutningsgrunnlag

Gjennom fortløpende kundemåling fra reelle kjøpsopplevelser, får ledelsen en bedre oversikt over styrker og forbedringspotensial. Metoden for kundemåling er enkel: handlende kunder mottar automatisk spørsmål om sin kjøpsopplevelse på sin mobil like etter at kjøpet er fullført. Bruk Customer insight program til å innhente verdifull tilbakemelding.

«Det har vært veldig viktig for oss å øke lønnsomheten i disse månedene. Vi har også sett at ved å sette fokus på noe og måle, øker bevisstheten på kundeservice i butikk. Gjennom «Beste praksis» har vi tydeliggjort hvem som er gode og hvem som trenger ekstra oppfølgning. Derfor har dette programmet vært svært viktig for ARK Bokhandel.» – Stein Ove Gudmundsrud, drifsdirektør i Ark Bokhandel.

Bedre beslutningsgrunnlag enn Mystery Shopping

Dette er en ny og mer virkelighetsnær metode for kundemåling enn tradisjonell Mystery Shopping, som fort kan gi et feilaktig og uheldig bilde av én subjektiv evaluering gjennomført av én Mystery Shopper. Hvorfor bruke Mystery Shopping som enkeltstående øyeblikksbilder et par ganger i året, når dere fortløpende kan gjennomføre reelle kundemålinger?

«På denne måten får man en direkte kommunikasjon med kunden som ikke fanges opp i vanlig Mystery Shopping. Det virker som en ny og moderne måte å gjøre undersøkelser på. Svært målrettet med høy svarprosent» – Bjørn Reidar Mæland, kjedeleder i Kitchn.

Slik fungerer Customer Insight Program

Det stilles større krav til kjøpsopplevelsen nå enn tidligere. Kundene kommer mer forberedt til butikken, og har som oftest allerede orientert seg på nett. Denne metoden er effektiv å gjennomføre og gir mer valide svar.

  • Reelle kunder som gjennomfører et kjøp i fysisk butikk eller i nettbutikken mottar en sms eller e-post med noen få og enkle spørsmål om sin kjøpsopplevelse.
  • Kundene får mulighet til å legge inn kommentarer på hvorfor de er så fornøyde eller misfornøyde.
  • Det settes opp en sperre slik at kundene mottar en sms eller epost med kundeundersøkelse etter hver tredje handel eller for eksempel en tidssperre på to måneder.
  • Ledelsen, regionssjefer og butikksjefer måle om kjøpsopplevelsene blir bedre eller dårligere over tid.

Det gjelder å ha innsikt og unngå synsing for å skape gode kjøpsopplevelser i fremtidens handel.

Ta kontakt